dr n. społ. Ewa Winnicka

– neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji.

Zajmuje się diagnozą i terapią trudności w karmieniu. Pracuje w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii w Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz w Przychodni Pediatrycznej Eskulapek, gdzie prowadzi systematyczną terapię z wykorzystaniem elektrostymulacji. Umiejętności zawodowe doskonaliła podczas wielu szkoleń zagranicznych. W 2014 roku odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago. Efekty swojej pracy prezentuje na zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom dysfagii i gastroenterologii dziecięcej. Jest autorem publikacji i badań dotyczących zastosowania elektrostymulacji w terapii połykania.

W 2019 roku, na Kongresie ESPGHAN w Glasgow, prezentowała wyniki swojej pracy terapeutycznej z wykorzystaniem elektrostymulacji u dzieci z pierwotnymi zaburzeniami połykania.


Publikacje:

  • Winnicka Ewa
  • Komentarz do artykułu „Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni”.
  • (Comment on the article „Diagnosis and management in patients with spinal muscular atrophy”).
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2020 : Vol. 17, Nr 3, s. 263-264
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Winnicka Ewa
  • Trudności w jedzeniu i połykaniu u pacjentów z SMA – propozycja monitorowania i diagnostyki.
  • Eating and swallowing difficulties in patients with SMA – a proposal of monitoring and diagnosis.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2020 : Vol. 17, Nr 4, s. 441-453
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Winnicka Ewa
  • Trudności w stosowaniu zaleceń na przykładzie problemów z karmieniem dziecka.
  • Difficulties in applying the recommendations based on an example of problem with child’s feeding.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2018 : Vol. 15, Nr 5, s. 849-859
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Wakuliński Jerzy, Winnicka Ewa
  • Trudności we wprowadzaniu zaleceń w trakcie opieki nad dzieckiem z zaburzeniami karmienia – opis przypadku.
  • Difficulties in implementing recommendations encountered throughout medical care of a patient with feeding disorder – case report.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2018 : Vol. 15, Nr 5, s. 878-880
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Winnicka Ewa, Wiernicka Anna, Rybak Anna, Książyk Janusz, Socha Piotr
  • Trudności z karmieniem dzieci urodzonych przedwcześnie i towarzyszące im problemy – standard nadzoru, diagnostyki i leczenia.
  • W: Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  • Maria Borszewska-Kornacka, Anna Dobrzańska, Ewa Helwich, Teresa Jackowska, Ewa Gulczyńska, Jarosław Peregud-Pogorzelski
  • 1
  • Warszawa : Media-Press Sp. z o.o., 2018
  • s. 87-107
  • p-ISBN: 978-83-89809-37-7
  • Mika Paulina, Niewiadomska Olga, Piwczyńska Karolina, Szczepański Michał, Wiernicka Anna, Winnicka Ewa, Zych Kamila, Matuszczyk Małgorzata
  • Nauka karmienia doustnego u zdrowych dzieci zakwalifikowanych do żywienia przez sondę nosowo-żołądkową z powodu zaburzeń karmienia na tle zaburzeń zachowania – doświadczenia własne.
  • Oral feeding therapy in healthy children qualified to enteral nutrition by nasogastric tube due to nonorganic feeding disorders – own experience.
  • Postępy Nauk Medycznych
  • 2017 : Vol. 30, Nr 11, s. 604-608
  • p-ISSN: 0860-6196
  • e-ISSN: 1731-2469
  • Winnicka Ewa
  • Rozwój umiejętności jedzenia w 1. roku życia – co warto wiedzieć?
  • Development of eating skills in first year of life – what is worth to know?
  • Standardy Medyczne
  • 2017 : Vol. 14, Nr 6, s. 896-904
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Winnicka Ewa
  • Sprawozdanie z 50. Kongresu ESPGHAN – zaburzenia karmienia i połykania.
  • Reports regarding feeding and swallowing disorders presented during the 50th Annual Meeting of ESPGHAN.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2017 : Vol. 14, Nr 4, s. 535-536
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Bednarczyk Magdalena, Lewandowska Magdalena, Stobnicka-Stolarska Paulina, Szozda Anna, Winnicka Ewa, Zawitkowski Paweł
  • Cele, zadania i organizacja pracy fizjoterapeuty w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w odniesieniu do procesów dojrzewania i doskonalenia funkcji jedzenia u dziecka.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 47-50
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Bednarczyk Magdalena, Lewandowska Magdalena, Stobnicka-Stolarska Paulina, Szozda Anna, Winnicka Ewa, Zawitkowski Paweł
  • Cele, zadania i organizacja pracy neurologopedy w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka. : Załącznik 9: Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego; red. E. Helwich.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 43-45
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Winnicka Ewa, Majak Dorota, Rybak Anna
  • Charakterystyka kliniczna i wyniki wideofluoroskopowej oceny aktu połykania u dzieci z zaburzeniami połykania.
  • Clinical characteristics and videofluoroscopic swallowing study findings in children with swallowing disorders.
  • Postępy Nauk Medycznych
  • 2014 : Vol. 27, Nr 3, s. 154-161
  • p-ISSN: 0860-6196
  • e-ISSN: 1731-2469
  • Bednarczyk Magdalena, Lewandowska Magdalena, Stobnicka-Stolarska Paulina, Szozda Anna, Winnicka Ewa, Zawitkowski Paweł
  • Kangurowanie (KMC – Kangaroo Mother Care) jako element wspierania procesu laktacji i karmienia naturalnego oraz część kompleksowego „Systemu opieki i wczesnej stymulacji rozwojowej noworodka” (Systemu rozwojowej opieki, pielęgnacji i wspierania dojrzewania kompetencji funkcjonalnych dziecka) – rekomendowany dla Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka (II i III stopień referencyjności). : Załącznik 3 do: Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego; red. E. Helwich.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 21-25
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Bednarczyk Magdalena, Lewandowska Magdalena, Stobnicka-Stolarska Paulina, Szozda Anna, Winnicka Ewa, Zawitkowski Paweł
  • Ocena gotowości do funkcji jedzenia (karmienie doustnego). : Załącznik 7: Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego; red. E. Helwich.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2014 : Vol. 11, Nr 1, s. 36-39
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Jarzębicka Dorota, Winnicka Ewa, Matuszczyk Małgorzata, Zych Kamila, Rybak Anna
  • Zaburzenia karmienia u dzieci w praktyce lekarza pediatry.
  • Analiza Przypadków w Pediatrii
  • 2014 : Vol. 1, Nr 1, s. 52-60
  • p-ISSN: 2391-9507
  • Winnicka Ewa
  • Wybór smoka do karmienia butelką – sztuka czy nauka?
  • Choice of bottle nipple – the art or science?
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2012 : Vol. 9, Nr 6, s. 820-829
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Winnicka Ewa
  • Trudności z karmieniem dzieci chorych neurologicznie – europejski standard postępowania.
  • Portal i czasopismo Logopeda.pl
  • 2020
  • Udostępnienie na portalu Logopeda.pl
  • K. Kowalska, Winnicka Ewa
  • Wykorzystanie elektrostymulacji powierzchniowej w terapii wad artykulacji.
  • Forum Logopedy
  • 2020 : nr 38, s. 50-52
  • ISSN: 2353-8266/466738
  • link do artykułu
  • Winnicka Ewa
  • Terapia dysfagii z wykorzystaniem elektrostymulacji — doświadczenia z grupy pediatrycznej.
  • Gastroenterologia Kliniczna
  • 2019 : 11(2), s. 70-75
  • ISSN: 2081–1020
  • link do artykułu
  • Winnicka Ewa
  • Elektrostymulacja w terapii połykania.
  • Forum Logopedy
  • 2019 : nr 30, s. 42-46
  • ISSN: 2352-8260/466730
  • link do artykułu
  • Winnicka Ewa
  • Logopeda na oddziale patologii noworodka.
  • Forum Logopedy
  • 2019 : nr 33, s. 6-11
  • ISSN: 2353-82-60/466733
  • Winnicka Ewa
  • Umiejętności osoby karmiącej dzieci urodzone przedwcześnie.
  • Forum Logopedy
  • 2019 : nr 33, s. 33-37
  • ISSN: 2353-82-60/466733
  • Winnicka Ewa, K. Zych, M. Matuszczyk, A. Rybak
  • Multidyscyplinarna diagnostyka zaburzeń karmienia.
  • Kwartalnik Integracja Sensoryczna
  • 2014 : 2, s. 5-11
  • ISSN: 1899-1572
  • Winnicka Ewa
  • Obniżone napięcie mięśniowe u noworodków i niemowląt w aspekcie logopedycznym.
  • Standardy Medyczne. Pediatria
  • 2011 : 8, s. 823-828
  • ISSN: 2080-5438

Wybrane prezentacje z konferencji:

  • Biernacka Marta, Winnicka Ewa, Rakowska Magdalena, Borkowska Julita, Tomaszek Katarzyna, Biernacki Marcin, Socha Piotr
  • Evaluation of physical and emotional well-being of children undergoing electrostimulation of swallowing.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1203
  • 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Glasgow, Scotland, 2019.06.05-2019.06.08
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Wołochowska Katarzyna, Kowalska Katarzyna, Socha Piotr, Winnicka Ewa
  • Improvement of biting skills during feeding therapy.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
  • 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1240
  • 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Glasgow, Scotland, 2019.06.05-2019.06.08
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Winnicka Ewa, Kowalska Katarzyna, Borkowska Julita, Tomaszek Katarzyna, Socha Piotr
  • Improvement of oral feeding due to electrical stimulation in children with primary dysphagia.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1219-1220
  • 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Glasgow, Scotland, 2019.06.05-2019.06.08
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Winnicka Ewa, Borkowska Julita, Kowalska Katarzyna, Tomaszek Katarzyna, Socha Piotr
  • Improving swallowing function due to electrical stimulation in group of children – preliminary results from an innovative method of treatment.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2019 : Vol. 68, Supl. 1, s. 1030
  • 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Glasgow, Scotland, 2019.06.05-2019.06.08
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Winnicka Ewa, Dądalski Maciej, Wakuliński Jerzy, Matuszczyk Małgorzata, Sokołek Magda, Szczepański Michał, Banaś Elżbieta, Kierkuś Jarosław
  • Efekty terapii karmienia i połykania wśród dzieci zakwalifikowanych do programu Domowego Żywienia Enteralnego (HEN).
  • s. 79
  • 10 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
  • Lublin, Polska, 2018.05.24-2018.05.26
  • Dądalski Maciej, Winnicka Ewa, Wakuliński Jerzy, Sokołek Magda, Matuszczyk Małgorzata, Szczepański Michał, Banaś Elżbieta, Kierkuś Jarosław
  • Feeding/swallowing therapy among patients included in „Home Enteral Nutrition” (HEN) programme.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2018 : Vol. 66, Supl. 2, s. 1136
  • 51st ESPGHAN Annual Meeting
  • Geneva, Switzerland, 2018.05.09-2018.05.12
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Winnicka Ewa, Dądalski Maciej, Wakuliński Jerzy, Sokołek Magda, Matuszczyk Małgorzata, Szczepański Michał, Banaś Elżbieta, Kierkuś Jarosław
  • Opieka logopedyczna oraz uczestnictwo w terapii karmienia wśród dzieci żywionych enteralnie z powodu braku odpowiednich umiejętności w zakresie doustnego przyjmowania pokarmu.
  • s. 80
  • 10 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
  • Lublin, Polska, 2018.05.24-2018.05.26
  • Wakuliński Jerzy, Winnicka Ewa, Dądalski Maciej, Sokołek Magda, Matuszczyk Małgorzata, Szczepański Michał, Banaś Elżbieta, Kierkuś Jarosław
  • Oral therapy among children fed by gastrostomy or nasogastric tube.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2018 : Vol. 66, Supl. 2, s. 1175
  • 51st ESPGHAN Annual Meeting
  • Geneva, Switzerland, 2018.05.09-2018.05.12
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Kowalska Katarzyna, Winnicka Ewa, Socha Piotr, Matuszczyk Małgorzata, Zych Kamila
  • Problems and expectations of parents towards children with feeding disorders.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2018 : Vol. 66, Supl. 2, s. 872
  • 51st ESPGHAN Annual Meeting
  • Geneva, Switzerland, 2018.05.09-2018.05.12
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Majak Dorota, Winnicka Ewa, Jurkiewicz Elżbieta
  • Recurrent pneumonia (RP) in children – the diagnostic role of videofluoroscopic swallowing study (VFSS).
  • 43 s.
  • 2018 European Congress of Radiology
  • Vienna, Austria, 2018.02.28-2018.03.04
  • Winnicka Ewa, Kowalska Katarzyna, Zych Kamila, Matuszczyk Małgorzata, Socha Piotr
  • Trudności z karmieniem małego dziecka i związane z tym oczekiwania rodziców w grupie dzieci zdrowych i z problemami medycznymi.
  • s. 100
  • 10 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
  • Lublin, Polska, 2018.05.24-2018.05.26
  • Kowalska Katarzyna, Winnicka Ewa, Mika Paulina, Szczepański Michał
  • Trudności z karmieniem wynikające z nadwrażliwości sensorycznej – studium przypadku.
  • s. 76
  • 10 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
  • Lublin, Polska, 2018.05.24-2018.05.26
  • Winnicka Ewa, Smogorzewska J., Szumski Grzegorz
  • Application of TWORKAM methodology among medical staff to gain oral feeding skills of premature.
  • Developmental Period Medicine
  • 2017 : Vol. 21, Supl., s. 32
  • 33 Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
  • Kraków, Polska, 2017.10.12-2017.10.14
  • p-ISSN: 1428-345X
  • Winnicka Ewa, Kowalska Katarzyna, Matuszczyk Małgorzata, Zych Kamila, Socha Piotr
  • Characteristic of feeding disorders in groups of healthy children and with medical problems.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2017 : Vol. 64, Supl. 1, s. 987
  • 50th Annual Congress of ESPGHAN
  • Prague, Czech Republic, 2017.05.10-2017.05.13
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Biernacka Marta, Winnicka Ewa, Rakowska Magdalena, Borkowska Julita, Tomaszek Katarzyna, Socha Piotr
  • Evaluation of physical and emotional comfort of children undergoing electrostimulation of swallowing- initial report.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2017 : Vol. 64, Supl. 1, s. 173-174
  • 50th Annual Congress of ESPGHAN
  • Prague, Czech Republic, 2017.05.10-2017.05.13
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Biernacka Marta, Rakowska Magdalena, Winnicka Ewa, Socha Piotr
  • Ocena fizycznego i psychicznego komfortu dziecka podczas elektrostymulacji połykania – doniesienie wstępne.
  • Annales Academiae Medicae Silesiensis
  • 2017 : Vol. 71, Supl. 1, s. 18
  • 34 Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Katowice, Polska, 2017.09.14-2017.09.16
  • p-ISSN: 0208-5607
  • e-ISSN: 1734-025X
  • Winnicka Ewa, Kowalska Katarzyna, Matuszczyk Małgorzata, Zych Kamila, Socha Piotr
  • Porównanie trudności z karmieniem dziecka i związane z tym oczekiwania rodziców w grupie dzieci zdrowych i z problemami medycznymi.
  • Annales Academiae Medicae Silesiensis
  • 2017 : Vol. 71, Supl. 1, s. 109
  • 34 Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Katowice, Polska, 2017.09.14-2017.09.16
  • p-ISSN: 0208-5607
  • e-ISSN: 1734-025X
  • Winnicka Ewa, Dądalski Maciej, Sokołek Magda, Matuszczyk Małgorzata, Szczepański Michał, Banaś Elżbieta, Kierkuś Jarosław
  • The range of oral feeding among children fed by gastrostomy or nasogastric tube.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2017 : Vol. 64, Supl. 1, s. 1012
  • 50th Annual Congress of ESPGHAN
  • Prague, Czech Republic, 2017.05.10-2017.05.13
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Winnicka Ewa, Smogorzewska Joanna, Szumski Grzegorz
  • Applying TWORKAM methodology among medical staff to gain new skills of premature newborns oral feeding.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2016 : Vol. 63, Supl. 1, s. 861
  • 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Athens, Greece, 2016.05.25-2016.05.28
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Winnicka Ewa
  • The sources of pediatric nurses knowledge and skills in children feeding.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2016 : Vol. 63, Supl. 1, s. 740
  • 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Athens, Greece, 2016.05.25-2016.05.28
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Winnicka Ewa, Smogorzewska J., Szumski Grzegorz
  • Myślenie krytyczne w trakcie nauki nowej techniki karmienia doustnego wcześniaków.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2015 : Vol. 12, Nr 2, s. 325
  • 3 Wspólny Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci
  • Warszawa, Polska, 2015.05.28-2015.05.30
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Winnicka Ewa
  • Źródła wiedzy i umiejętności karmienia doustnego dzieci w codziennej praktyce pielęgniarek pediatrycznych.
  • Standardy Medyczne Pediatria
  • 2015 : Vol. 12, Nr 2, s. 324
  • 3 Wspólny Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci
  • Warszawa, Polska, 2015.05.28-2015.05.30
  • p-ISSN: 2080-5438
  • Rekosz A., Matuszczyk Małgorzata, Winnicka-Makulec Ewa, Socha Piotr, Rybak Anna
  • Clinical characteristics of patients with feeding disorders.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2014 : Vol. 58, Supl. 1, s. 491
  • 47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Jerusalem, Israel, 2014.06.09-2014.06.12
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Matuszczyk Małgorzata, Rybak Anna, Wiernicka Anna, Winnicka-Makulec Ewa, Zych Kamila, Socha Piotr
  • Multidisciplinary care of children with feeding disorders – why dietiatian is essential in the team? A case report.
  • Abstract 244
  • 2nd International Conference On Nutrition And Growth
  • Barcelona, Spain, 2014.01.30-2014.02.01
  • Winnicka Ewa, Majak Dorota, Rybak Anna
  • The use of videofluoroscopic swallowing study for the diagnostic and determining therapy of swallowing disorders in children with neurological disabilities.
  • Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
  • 2014 : Vol. 58, Supl. 1, s. 171
  • 47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
  • Jerusalem, Israel, 2014.06.09-2014.06.12
  • p-ISSN: 0277-2116
  • e-ISSN: 1536-4801
  • Majak Dorota, Rybak Anna, Winnicka Ewa, Socha Piotr, Jurkiewicz Elżbieta
  • Videofluoroskopowe badanie aktu połykania (videofluoroscopic swallow study – VFSS) u dzieci z zaburzeniami karmienia – doświadczenia własne.
  • Videofluoroscopic swallow study (VFSS) in children with feeding disorders – own experience.
  • Polish Journal of Radiology
  • 2013 : Vol. 78, Supl. 1, s. 185
  • 40th Congress of Radiology, Wrocław, June 6-8, 2013
  • p-ISSN: 1733-134X
  • e-ISSN: 1899-0967