Urządzenie VitalStim® jest wyposażone w cztery różne programy umożliwiające dostosowanie terapii do potrzeb pacjenta:

1) VitalStim: program wykorzystuje parametry prądu ustalone w wyniku przeprowadzonych badań. Jest to program przeznaczony do wzmacniania siły pracy mięśni zaangażowanych w akt połykania, rozdrabniania pokarmu, mówienia, kaszlu i reakcje mimiczne.

2) VMS: program ten posiada możliwość dostosowania parametrów do zadań realizowanych przez danego pacjenta. Zazwyczaj jest wykorzystywany do poprawy reaktywności, szybkości i elastyczności ruchów.

3) sEMG: elektromiografa powierzchniowa umożliwia pacjentowi wykonywanie zadań funkcjonalnych z jednoczesną graficzną prezentacją aktywności mięśni, co daje nam możliwość terapii z biofeedbackiem.

4) sEMG+VMS: ten program oprócz działania na zasadzie biofeedbacku daje też możliwość bezpośredniej stymulacji pracy mięśni zaangażowanych w zadanie funkcjonalne.

Oprócz wyżej wymienionych programów, aparat VitalStim Plus posiada też możliwość podłączenia tak zwanego wyzwalacza. Jest to bardzo użyteczna opcja w sytuacji, gdy podczas spontanicznego działania pacjenta chcemy jeszcze zastosować dodatkową stymulację elektryczną dla mięśni, np. podczas treningu sekwencyjnego picia lub treningu gryzienia.

Sposób terapii realizowanej przy zastosowaniu VitalStim® został zaakceptowany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).

Do pobrania: